Breaking News

Prota,Promes,Silabus dan RPP Aqidah Akhlak MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan 2

Kepareng matur dumateng poro Bapak/Ibu soho poro pamiyarso sedoyo, bilih sak meniko kawulo sak perlu andum dokumen perangkat ngajar arupi prota ( program tahunan). promes ( program semester ), soho silabus mata pelajaran Aqidah Akhlak kagem Madrasah Ibtidaiyyah (MI ) 

Perangkat ngajar ingkang kasebat teng nginggil meniko wigati sanget kagem poro guru sak perlu tertib administrasinipun, lancaripun ngajar / ngasto sesuai jadual wekdal ingkang sampun kasusun wonten ing prota lan ugi wonten ing promes

Download Prota Promes Silabus lan RPP Aqidah Akhlak MI Kurikulum 2013 semester 1 lan 2 meniko saged panjenengan download kanthi GRATIS, namung pengajeng-ajeng kawulo mugi-mugi wonten gino lan manfaatipun kagem ningkatake mutu pendidikan madrasah


Kumpulan Silabus Aqidah Akhak Semester 1
1. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 1 
2. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 2
3. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 3
4. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 4
5. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 5
6. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 6

Kumpulan Silabus Aqidah Akhlak Semester 2
1. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 1 
2. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 2
3. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 3
4. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 4
5. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 5
6. Silabus Aqidah Akhlak Kelas 6

Kumpulan RPP Aqidah Akhlak Semester 1
Kelas 1
1. 1.1 Arti Rukun Iman
2. 1.2 Rukun Iman
3. 2.1 Syahadat Tauhid
4. 2.2 Syahadat Rosul
5. 3.1 Asmaul Husna Al-Ahad
6. 3.2 Asmaul Husna Al-Kholiq
7. 3.3 Kisah Nabi Ibrahim AS
8. 4.1 Hidup Bersih
9. 4.2 hidup dengan Kasih sayang

Mekaten menggah artikel Download Prota,Promes,Silabus dan RPP Aqidah Akhlak MI Kurikulum 2013 Semester 1 dan 2 , mugi tansah wonten guno lan manfaatipun

Ngapunten sanget , menawi bahasa pengantar artikel meniko ngagem bahasa jawi campuran, keranten kawulo nembe mawon bebinahu bahasa jawi dereng tuntas soho dereng lancar, nyuwun pangapunten sanget.


0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2023 - Bakal Beda